Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji

Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego

Wniosek o przeniesienie wodomierza

Wniosek o zaplombowanie wodomierza

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o odprowadzanie ścieków dla miejscowości Brzostków, Pawłów, Grotniki Małe, Górnowola

Umowa o odprowadzanie ścieków, Nowy Korczyn, Grotniki Duże

Skip to content