Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
NIP: 655-10-99-434
REGON: 000545248

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
NIP: 655-18-75-335
REGON: 291010429

Kontakt:
tel: 41 2345 400
fax: 41 2345 401
email: gmina@nowykorczyn.pl
ePUAP: /ugnowykorczyn

Inspektor Ochrony Danych
Robert Sadowski
Z Inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail
email: iod@nowykorczyn.pl

Opłaty

Numery kont:
Bank Spółdzielczy Kielce
O/Nowy Korczyn
Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
04 84930004 0130 0230 0231 0126
Opłaty za wodę, ścieki, wywóz szamba
07 84930004 0130 0230 0231 0072
Podatki, czynsze, opłata skarbowa, dochody pozostałe
11 84930004 0130 0200 0231 0005
Sprzedaż węgla
08849300040130023002310151
Wadia, zabezpieczenia umów
45 84930004 0139 0200 0231 0010

Skip to content