Komunikacja

Rozkłady jazdy busów na terenie gminy Nowy Korczyn

Nowy Korczyn – Pawłów – Parchocin

Przewoźnik WOJ-BUS

Rozkład jazdy Nowy Korczyn

Nowy Korczyn – Łęka – Czarkowy

Przewoźnik WOJ-BUS

Rozkład jazdy Nowy Korczyn

Nowy Korczyn – Rzegocin – Górnowola – Kawęczyn

Przewoźnik WOJ-BUS

Rozkład jazdy Nowy Korczyn

Nowy Korczyn – Sępichów – Strożyska

Przewoźnik WOJ-BUS

Nowy Korczyn – Busko-Zdrój

Przewoźnik WOJ-BUS

Busko-Zdrój – Nowy Korczyn

Przewoźnik WOJ-BUS


Mapa sieci dróg powiatowych


Zimowe utrzymanie dróg

Gdzie dzwonić w sprawie interwencji? Poniżej zamieszczamy numery telefonów:

•    dla dróg gminnych– Gmina Nowy Korczyn – 41 23 45 432, 690 531 051

•    dla dróg powiatowych– Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju    – 41 370 16 46, 41 370 16 47, 604 981 492

•    dla dróg wojewódzkich– Obwód Dróg Wojewódzkich w Tempoczowie- 41 352 91 28            

 

•    dla dróg krajowych– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach- 41 377 11 32, 600 307 108


Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami. W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Przypominamy, że uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.


Internetowy Rozkład jazdy autobusów i pociągów:

https://www.rozklady.com.pl/

Skip to content