Kierownictwo Urzędu

BURMISTRZPAWEŁ ZAGAJA
tel:
41 2345 405
email: gmina@nowykorczyn.pl
pokój nr: 6

Z-CA BURMISTRZA: PIOTR STRACH
tel:
41 2345 408
email: wicewojt@nowykorczyn.pl
pokój nr: 7

SEKRETARZ – BARTOSZ ŚWIETNICKI
tel:
41 2345 407
email: sekretarz@nowykorczyn.pl
pokój nr: 9

SKARBNIK – JOANNA PARLAK
tel:
41 2345 410
email: skarbnik@nowykorczyn.pl
pokój nr: 5

Skip to content