Poznaj Nowy Korczyn

Logo Nowego Korczyna

Nowy Korczyn wprowadza nowe logo jako znak rozpoznawczy – identyfikacyjny i promocyjny gminy. Nowe logo zostało wyłonione w drodze konkursu. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie we współpracy z Biblioteką Centrum Kultury w Nowym Korczynie. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 prac. Wszystkie cechowały się oryginalnością, czytelnością i estetyką wykonania. Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert zgodnie z regulaminem konkursu. Spośród prac wyłoniono zwycięzcę, którym został Marek Bołtryk z Wrocławia- grafik, karykaturzysta, poeta. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zgłoszone prace, zaangażowanie i poświęcony czas. Zwycięzcy gratulujemy.


Dlaczego warto nas odwiedzić?

Zabytkowe kościoły, piękna rzeka Nida i niesamowita królewska historia. To tylko kilka z powodów, dla których warto przyjechać do Nowego Korczyna.


Malownicze położenie Nowego Korczyna

Nowy Korczyn z lotu ptaka

Nowy Korczyn położony jest na Ponidziu, w otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Przez miasto przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły, ok. 3 km na wschód od miejscowości.

Przepływające przez Nowy Korczyn rzeki zajmują ponad 340 ha powierzchni gminy. Znajduje się też zbiornik wodny – jezioro Wafla o powierzchni 2 ha w miejscowości Kawęczyn. Na terenie gminy istnieje wiele punktów handlowych i usługowych.

Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 79 z Bytomia do Warszawy oraz droga wojewódzka nr 973 z Tarnowa do Buska-Zdroju.

Miasto usytuowane jest w odległości ok. 65 km na południowy wschód od Kielc i 22 km od Buska-Zdroju. W odległości ok. 10 km na północny wschód od Nowego Korczyna znajduje się miejscowość uzdrowiskowa Solec-Zdrój.

Obszar gminy podzielony jest na 24 sołectwa: Badrzychowice, Błotnowola, Brzostków, Czarkowy, Górnowola, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Harmoniny, Kawęczyn, Łęka, Nowy Korczyn, Ostrowce, Parchocin, Pawłów, Piasek Wielki, Podraje, Podzamcze, Rzegocin, Sępichów, Stary Korczyn, Strożyska, Ucisków, Winiary Dolne, Żukowice.


Bogata Historia Miasta

stare zdjęcie rynek w Nowym Korczynie

Współczesna miejscowość to dawne miasto Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

Swój początek zawdzięcza grodowi książęcemu, leżącemu po drugiej stronie Nidy- Korczynowi Staremu. Pierwotnie osada książęca stanowiła w pierwszej połowie XII wieku osiedle z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja. Gdy jednak lewy brzeg Nidy okazał się dogodniejszy do osiedlenia się ludzi, tu za Bolesława Wstydliwego założone zostało miasto, na prawie niemieckim, o czym świadczy przywilej z 1258 r. dany Hince- wójtowi Nowego Miasta.

Miasto dzięki centralnemu położeniu, stało się miejscem zjazdów politycznych i zgromadzeń szlacheckich. Od XV w. było miejscem sejmików generalnych prowincji małopolskiej.

Jednak pełny rozkwit miasta przypada na czasy panowania Kazimierza Wielkiego. Otoczył on miasto murami i dodatkowo zabezpieczył je jeziorem sztucznym Czartoria. Zbudował także kościół parafialny i murowany zamek.

Zamek korczyński wraz ze swym zapleczem gospodarczym i administracyjnym był wykorzystywany na zimowanie koni królewskich.

Za panowania dynastii Jagiellonów Nowy Korczyn miał znaczenie ogólnopaństwowe. Stał się miejscem częstych zjazdów szlachty, które były zwoływane w sprawach uchwał prawodawczych, albo w sprawach planów politycznych i wojennych.

W 1557 r. miasto zostało spustoszone przez Szwedów, ale zdołało się jeszcze odbudować. Duży wpływ na ożywienie gospodarcze miasta miał napływ Żydów, którzy otrzymali place pod budowę.

Wojna Północna ze Szwedami przyniosła poważny upadek miasta. Został wówczas spalony zamek. Ponadto spustoszenie wśród mieszkańców poczyniło morowe powietrze. Dodatkowo do upadku znaczenia Nowego Miasta Korczyna przyczynił się podział kraju podczas rozbiorów Polski. Przeprowadzono granicę rosyjsko- austriacką tuż za miastem i w ten sposób zatamowano stosunki handlowe z okolicą.

Symbolem ostatecznego upadku Korczyna jako miasta była uchwała Sejmu z 1776 r. zezwalająca na rozbiórkę zamku. Prawa miejskie utracił Nowy Korczyn wraz z wieloma innymi miastami w 1869 r. z ukazu carskiego i został siedzibą gminy.

W XVII w. w Nowym Korczynie czynna była szkoła jezuicka, którą zamknięto w 1699r.

Wcześniej w Nowym Korczynie funkcjonowała szkoła kolegiacka, która w 1691 r. została formalnie przekształcona na kolonię akademicką przez fundatora Zygmunta Amanuszewskiego. Kolonia akademicka podległa była Uniwersytetowi Krakowskiemu.

Z Nowym Miastem Korczynem związany był wybitny historyk średniowiecza początków humanizmu- Jan Długosz. Jako mały chłopiec uczęszczał tutaj do szkoły.

Nowy Korczyn odzyskał prawa miejskie 1 stycznia 2019 r.


Liczne zabytki

Rynek Nowego Korczyna

rynek Nowy Korczyn

Zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć od jego centrum. Tutaj na niewielkim ryneczku możemy zaparkować samochód i dalej ruszyć pieszo na odkrywanie atrakcji Nowego Korczyna. W centrum jest tablica informacyjna z opisem atrakcji miasta i przydatną mapką.

Na rynku warto zwrócić uwagę na dawny Dom Długosza, czyli budynek dawnej akademii. Na rogu rynku stoi również w połowie zrujnowany budynek, w którym w 1914 roku miał swoją siedzibę Józef Piłsudski. Z rynku mamy zaledwie parę kroków do zabytkowych kościołów, ruin synagogi, czy przystani kajakowej.


Klasztor Franciszkanów w Nowym Korczynie

Klasztor Franciszkanów w Nowym Korczynie

Zespół klasztorny, czyli kościół wraz z plebanią liczy aż 765 lat, a jego fundatorami był król Władysław Wstydliwy i jego żona św. Kinga. Ceglany kościół w Nowym Korczynie nosi imię św. Stanisława, jego surowa z zewnątrz typowo gotycka bryła nie zdradza nam, że w środku zobaczymy tak piękne wnętrze. Kolorowe polichromie błyszczą niczym tęczowe niebo, a na bocznych ścianach jest aż 6 czarnych ołtarzy bocznych, które zdobią połyskujące złote elementy.

Przy kościele jest dobudowana biała dzwonnica oraz plebania, która mieści się w skrzydle dawnego klasztoru. W 1945 roku w dach świątyni runął sowiecki samolot, na pamiątkę tego wydarzenia po remoncie kościoła w przedniej ścianie, wciąż możemy zobaczyć wystający element śmigła samolotu.


Ruiny Synagogi w Nowym Korczynie

Synagoga w Nowym Korczynie liczy około 360 lat i zbudowana została z cegieł i kamieni zrujnowanego zamku. Z zewnątrz ten potężny budynek przypomina greckie antyczne budowle z 8 eleganckimi kolumnami. Obecnie synagoga jest mocno zniszczona i możemy zwiedzać ją tylko z zewnątrz. Wejście do wnętrza ruin jest zakratowane.

Największych zniszczeń synagogi dokonali tutaj Niemcy podczas II wojny światowej, gdy wysadzili synagogę w powietrze. Dziś w zabezpieczonych ruinach, możemy dopatrzeć się jeszcze resztek polichromii w głównej sali modlitewnej. Co ciekawe zachował się jednak aron ha – kodesz, czyli szafa ołtarzowa do przechowywania zwojów świętej księgi Tory.


Kościół św. Trójcy w Nowym Korczynie

Kościół św. Trójcy w Nowym Korczynie

 

Równie wiekową, bo ponad 400 letnią świątynią Nowego Korczyna jest kościół św. Trójcy. Wyróżnia go śnieżnobiała elewacja, pięknie ozdobiony portal nad głównym wejściem oraz szczyt fasady z płaskorzeźbami świętych i herbami Nowego Korczyna.

Wnętrze świątyni jest jednak dość skromne, choć to kościół parafialny. Ciekawa jest tutaj piętrowa zakrystia, w której był kiedyś skarbiec. Na placu kościelnym jest również dzwonnica oraz niewielki stary cmentarz.


Cmentarz z cierniowym drzewem

cmentarz z cierniowym drzewem

Na obrzeżach miasta warto zajrzeć na dawny, nieużywany obecnie cmentarz zwany ruskim, na którym chowani byli carscy żołnierze i urzędnicy. Jednak na szczególną uwagę zasługuje tutaj cierniowe drzewo, z którego naprawdę wyrastają kolce. Drzewo rośnie tuż przy niewielkiej kaplicy i jest to sprowadzona z ogrodu botanicznego w Krakowie glediczia trójcierniowa. Nieopodal cmentarza jest jeszcze źródełko św. Kingi z leczniczą wodą.


Źródełko św. Kingi

źródełko świętej Kingi

Z pobytem św. Kingi w Nowym Mieście Korczynie, modlącej się w kościele p. w. św. Mikołaja, przy źródełku, związanych jest wiele legend. Obiekt ma ścisły związek z silnym lokalnym kultem św. Kingi. Według miejscowego podania źródło miało wytrysnąć w miejscu leżącym na wprost brzegu Nidy, w którym wody tej rzeki wyrzuciły ciało utopionego węgierskiego królewicza Andrzeja, uciekiniera ze swojego kraju (zginął on z rąk wynajętych zabójców w 1291. Do źródła przychodziła św. Kinga, by obmywać w nim nogi w drodze z zamku do kościoła św. Mikołaja w Wiślicy (obecnie nieistniejącego). Uzdrowiła tu za pomocą wody źródlanej dziecko, które miało problemy z oczami, co zainicjowało wiarę w lecznicze właściwości wody ze źródła. Po śmierci św. Kingi woda była dystrybuowana na ziemiach polskich i docierała także na Litwę. Początki kultu źródła sięgają XV wieku. Gromadziły się tutaj pielgrzymki zdążające z Nowego Korczyna i okolic. Nabożeństwem to miejsce darzyły w szczególności osoby mające problemy ze wzrokiem, jak również chorzy na febrę. Według lokalnych podań część ludzi zostało tu uzdrowionych. Obecnie liczba pielgrzymek zmalała.

Współcześnie, corocznie w dniu 24 lipca, do źródełka udaje się procesja z kościoła pw. św. Stanisława.


Cmentarz w Uciskowie

Cmentarz w Uciskowie

Znajduje się tu największy w naszym regionie cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Spoczywa w nim 1366 żołnierzy rosyjskich i 479 austro-węgierskich. Cmentarz jest zabytkowy. Kopiec i wały usypała miejscowa ludność. We wrześniu 1991 r. cmentarz został odrestaurowany i ponownie poświęcony.


Cmentarz legionowy w Czarkowach

Cmentarz legionowy w Czarkowach

Spoczywają tu żołnierze z czasów I i II wojny światowej. Dla upamiętnienia pierwszej bitwy 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego odsłonięto tu w 1928 r. Pomnik Legionistów, projektu Konstantego Laszczki. Pomnik ten zburzony w 1945 r. został odbudowany według oryginału i odsłonięty w 1992 r.


Wycieczki po Nowym Korczynie

Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

Po wcześniejszym zarezerwowaniu można skorzystać z oferty wycieczek krajoznawczych i historycznych z przewodnikiem.

Wycieczki mogą być organizowane dla młodzieży szkolnej seniorów, pielgrzymów, kuracjuszy, gości, czy osób miejscowych.

Oferty wycieczek do 2 godzin:

– kościół pofranciszkański, kościół p. w. Św. Trójcy, Rynek i Dom Długosza. W trakcie oprowadzania opowieści o historii Nowego Korczyna, zabytkach i aktualnych wydarzeniach.

 Oferty wycieczek do 4 godzin:

– kościoły, rynek, dom Długosza, synagoga, źródełko ,, Kunegunda ‘’.

Wycieczki tematyczne od 2 do 4 godzin lub dłużej: np. ,, Szlakiem św. Kingi ‘’ – zwiedzanie zamczyska, kościoła pofranciszkańskiego, źródełka ,, Kunegunda ‘’. Program wycieczki może się również rozpoczynać się w Starym Korczynie. Możliwe wcześniej do ustalenia miejsca do zwiedzania.

Wycieczki kilkugodzinne, wyjazdowe np. do Wiślicy, Opatowca, czy innych miejscowości.

W trakcie wycieczki lub po zakończeniu, można skorzystać z pizzy, z lodziarni, burger strefy, czy z obiadu w restauracji ,, Kinga ‘’ lub zorganizowania ogniska, czy grilla nad rzeką Nidą.

Rezerwacja oraz szczegółowe informacje:

Tel. 511 299 988

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Rynek 16

28 – 136 Nowy Korczyn

e-mail: turystyka@nowykorczyn.pl


Przyjedź do nas na kajaki

Zapraszamy wszystkich pasjonatów turystyki kajakowej, oraz tych, którzy chcą poznać zalety tego sportu do skorzystania z oferty Wypożyczalni Kajaków „Nida” przy BCK w Nowym Korczynie. Relaksujący spływ rzeką Nidą to gwarancja dobrze spędzonego czasu, świetny sposób na aktywny wypoczynek, możliwość wytchnienia od zgiełku i obcowania z przyrodą.

 Zlokalizowana w Nowym Korczynie obok dawnej Synagogi przystań kajakowa jest znakomitym miejscem do odpoczynku oraz zakończenia spływu ogniskiem lub grillem. Można skorzystać z boisk do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, lub po prostu podziwiać uroki przyrody na molo. W sezonie kajakowym  (który zazwyczaj trwa od maja do końca września ) entuzjastów kajaków ciągle przybywa a ci którzy wybiorą się choć raz na spływ leniwie meandrującą rzeką Nidą chętnie wracają.

Wypożyczalnia Kajaków „Nida” jest czynna 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 – 18.00.

Cena za wynajem jednego kajaka w godz. 10.00 – 18.00 wynosi 30 zł.

Cena obejmuje:

– wynajem jednego kajaka dwuosobowego wraz ze sprzętem towarzyszącym (wiosła, kamizelki)

– transport kajaków do miejsca wodowania

– odbiór sprzętu po zakończeniu spływu.

Dowozimy kajaki w wybrane miejsce.

REZERWACJA oraz szczegółowe informacje:

690 504 357, 690 544 358, 512 700 338

Skip to content