Wywóz nieczystości płynnych

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezprzewodowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Korczyn

Lp.Oznaczenie przedsiębiorcyPrzedmiot zezwoleniaData wydania

zezwolenia

 

Okres obowiązywania zezwolenia,

data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany

zezwolenia

Telefon
1WC SERWIS SP. Zoo

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych5.01.2018Zezwolenie ważne do 5.01.2028 r.322784531
2PUHP „Unirol”

Brzostków 13

28-136 Nowy Korczyn

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych17.12.2020 r.Zezwolenie ważne do 5.01.2030 r.508117751
3Przedsiębiorstwo Usługi Asenizacyjne

Adrian Dziadura

ul. Dr Gałązki 13/10

28-133 Pacanów

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych24.10.2023 r.Zezwolenie ważne do 24.10.2033 r.880060258
4Michał Kurpiński

Łatanice 29 G

28-160 Wiślica

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych5.11.2023 r.Zezwolenie ważne do 5.11.2033 r.667452064
5OSK GAJEK

Anna Gajek

zam. Błotnowola 47

28-136 Nowy Korczyn

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych20.11.2023 r.Zezwolenie ważne do 20.11.2033 r.502145003
6Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1,

28-136 Nowy Korczyn

   41 2345 414

Skip to content