Gospodarka komunalna

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tzn. całokształt spraw o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie utrzymania:

Utrzymanie dróg Nowy Korczyn

dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania odpadów komunalnych;

lokalnego transportu zbiorowego;

zieleni gminnej i zadrzewień;

realizowane są przez:

Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

 

Sieć wodociągowa:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00 41 23 45 432
Awarie – 7 dni w tygodniu 6.00 – 22.00
690 490 347


Kanalizacja:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
41 23 45 432
Awarie – 7 dni w tygodniu 6.00 – 22.00
690 554 358   690 504 357

Kanalizacja Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków – 690 531 344
Bieżące utrzymanie dróg:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
41 23 45 432, 690 531 051
Pobieranie opłat: woda, kanalizacja, zaległości:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
41 23 45 414
Inkasent:
690 504 357
W sprawie pytań odnośnie gospodarki odpadami:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 7.00 – 15.00
41 23 45 412

Skip to content