Referaty i Stanowiska

Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta i Gminy

WŁADZE GMINY

BURMISTRZPAWEŁ ZAGAJA
tel:
41 2345 405
email: gmina@nowykorczyn.pl
pokój nr: 6

Z-CA BURMISTRZA: PIOTR STRACH
tel:
41 2345 408
email: wicewojt@nowykorczyn.pl
pokój nr: 7

SEKRETARZ – BARTOSZ ŚWIETNICKI
tel:
41 2345 407
email: sekretarz@nowykorczyn.pl
pokój nr: 9

SKARBNIK – JOANNA PARLAK
tel:
41 2345 410
email: skarbnik@nowykorczyn.pl
pokój nr: 5

REFERAT ORGANIZACYJNY

AGATA ŻELAWSKA
tel
: 41 2345 440
email: a.zelawska@nowykorczyn.pl
pokój nr: 4

ANNA MIKOŁAJCZAK
tel
: 41 2345 406
email: rada@nowykorczyn.pl
pokój nr: 8

KATARZYNA KARCZ
tel
: 41 2345 405
email: k.karcz@nowykorczyn.pl
pokój nr: 8

KLAUDIA MĄCZNIK
tel:
41 2345 404
email:
k.macznik@nowykorczyn.pl
obsługa interesanta

REFERAT FINANSOWO – PODATKOWY

ANETA SZYMCZYK
tel
: 41 2345 440
email: a.szymczyk@nowykorczyn.pl
pokój nr: 4

TERESA PÓŁTORAK
tel
: 41 2345 414
email: t.poltorak@nowykorczyn.pl
pokój nr: 3

EWELINA KOCHAN
tel
: 41 2345 414
email: e.kochan@nowykorczyn.pl
pokój nr: 3

KLAUDIA CHABINKA
tel.
41 2345 414
email:. k.chabinka@nowykorczyn.pl
pokój nr: 3

DANUTA RASIŃSKA
tel:
41 2345 413
email: d.rasinska@nowykorczyn.pl
pokój nr: 2

KAROLINA STECKA
tel:
41 2345 413
email: k.stecka@nowykorczyn.pl
pokój nr: 2

MONIKA JARZYNA
tel:
41 2345 411
email: m.jarzyna@nowykorczyn.pl
pokój nr: 1

DOROTA GRUCHAŁA
tel:
41 2345 411
email: d.gruchala@nowykorczyn.pl
pokój nr: 1

ANITA BRZEZIŃSKA-KASZUBA
tel:
41 2345 412
email: a.kaszuba@nowykorczyn.pl
pokój nr: 1

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I MIENIA KOMUNALNEGO

ŁUKASZ CURYŁO
tel:
41 2345 432
email: l.curylo@nowykorczyn.pl
pokój nr: 12

MONIKA KULCZYK-SZYMCZYK
tel:
41 2345 433
email: m.kulczyk@nowykorczyn.pl
pokój nr: 12

KRZYSZTOF WOJTAŚ
tel:
41 2345 433
email: rolnictwo@nowykorczyn.pl
pokój nr: 12

KAROLINA MINIOR
tel:
41 2345 432
email:
k.minior@nowykorczyn.pl
pokój nr:
12

ANNA BATOR
tel:
41 2345 431
email:
a.bator@nowykorczyn.pl
pokój nr:
10

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ

ŁUKASZ CURY
tel:
41 2345 416
email:
l.cury@nowykorczyn.pl
pokój nr:
1

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY,REAKREACJI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

ANNA NOWAK
tel:
41 2345 415
email:
a.nowak@nowykorczyn.pl
pokój nr:
10

STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU

STANISŁAW SOBECKI
tel:
41 2345 434
email:
informatyk@nowykorczyn.pl
pokój nr:
11

GRZEGORZ KOŁOS
tel:
41 2345 434
email:
procomp@ymail.com
pokój nr:
11

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KRZYSZTOF MĄCZNIK
tel:
690 531 051
DROGI – bieżące utrzymanie

ŁUKASZ TOMAL
tel:
690 490 347
WODOCIĄGI – zgłoszenia, awarie

TOMASZ PASTERNAK
tel:
507 954 363
KANALIZACJA – zgłoszenia, awarie

URZĄD STANU CYWILNEGO ul. Buska 7, Nowy Korczyn

MAŁGORZATA KASZOWICZ-GZYL
tel:
41 23 45 420
email:
usc@nowykorczyn.pl

Kierownik USC

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA
tel
: 41 23 45 421
email: usc@nowykorczyn.pl

Zastępca Kierownika USC

Skip to content