Jednostki organizacyjne

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Korczynie

Adres: ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn
tel./fax.: (41)3771020
e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl
Strona internetowa: https://spnowykorczyn.pl/
Dyrektor: mgr Barbara Karnawalska
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Stefańska

Adres: ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn
tel./fax.: (41)3771020
e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl
Strona internetowa: https://spnowykorczyn.pl/
Dyrektor: mgr Barbara Karnawalska
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Stefańska

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie

Adres:
Brzostków 1
28-136 Nowy Korczyn

tel.: 41 377 12 97
e-mail: szkola241@wp.pl
strona internetowa: https://spbrzostkow.pl
Dyrektor: mgr Joanna Chaczyk

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

Adres:
Stary Korczyn 85
28-136 Nowy Korczyn

tel.: 41) 3771073
e-mail: starykorczyn@interia.pl
strona internetowa: https://spstarykorczyn.pl
Dyrektor: mgr Bożena Kruk

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Buska 7
28-136 Nowy Korczyn

tel.: (41) 3771065
e-mail: mgops@nowykorczyn.pl
strona internetowa: http://gops.nowykorczyn.pl
Godziny pracy ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15:00

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Adres:
ul. Zaścianek 2
28-136 Nowy Korczyn

tel.: 41 377 10 81
Godziny Otwarcia:
poniedziałek- piątek 07:00-18:00

Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie

Adres:
ul. Tarnowska 5
28-136 Nowy Korczyn

tel/faks: (0-41) 37-71-126
e-mail: bck@nowykorczyn.pl
strona internetowa: http://bck.nowykorczyn.pl/
Kierownik: Mariola Lotko

Godziny pracy BCK
poniedziałek: 9.00-14.00
wtorek: 9.00-19.00
środa: 9.00-19.00
czwartek: 9.00-19.00
piątek: 9.00-19.00
sobota: 9.00-17.00

Skip to content