Czyste powietrze

0

złożonych
wniosków

0

zrealizowanych
inwestycji

0

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

czyste powietrze nowy korczyn

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu, w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, znajdującym się w tutejszym urzędzie.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać u Pani Anny Bator, II piętro, pok. 10 w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00-13.00 oraz pod nr telefonu 41 23 45 431.
W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. O dofinansowanie mogą się ubiegać Beneficjenci, czyli osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Z terenu Gminy Nowy Korczyn do tej pory złożono 344 wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, w tym 151 inwestycji zostało już zrealizowanych, co niewątpliwie wpłynęło na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie naszej gminy.
Zachęcamy do zapoznania się z programem i skorzystania z dofinansowania. Więcej informacji na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

https://ug.nowykorczyn.pl/czyste-powietrze-2-0-wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gminami/

https://ug.nowykorczyn.pl/czyste-powietrze-nabor-wnioskow-w-drugiej-czesci-programu/

https://ug.nowykorczyn.pl/program-czyste-powietrze/

https://ug.nowykorczyn.pl/punkt-konsultacyjno-informacyjny-w-zakresie-programu-czyste-powietrze/

https://ug.nowykorczyn.pl/od-jutra-25-01-mozna-skladac-wnioski-w-3-czesci-programu-czystepowietrze/

https://ug.nowykorczyn.pl/miedzynarodowy-dzien-czystego-powietrza/

https://ug.nowykorczyn.pl/czyste-powietrze-pomoc-przy-wypelnianiu-wnioskow/

Czyste powietrze

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu…

Skip to content