Punkt konsultacyjno-informacyjny w zakresie programu Czyste powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym można zapoznać się z zasadami programu „Czyste powietrze”, uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu zadania. Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać u Pani Anny Bator, II piętro, pok. 10 w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00-13.00 oraz pod nr telefonu 41 23 45 431.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i skorzystania z dofinansowania. Do tej pory kilkudziesięciu mieszkańców uzyskało pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz otrzymało dofinansowanie, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie naszej gminy.
W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. O dofinansowanie mogą się ubiegać Beneficjenci, czyli osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjentów dzielimy na dwie grupy:
– Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – których roczny dochód nie może przekraczać 100 000 zł,
– Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania w przypadku gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:

•    1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a od 1 lipca 2021r. – 1 563,60 zł
•    1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a od 1 lipca 2021r. – 2 189,04 zł
Osoba fizyczna uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania, która zamierza złożyć wniosek w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze” wydawane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie po uprzednim złożeniu wniosku/żądania o wydanie zaświadczenia.
Program Czyste Powietrze nie przewiduje dotacji dla właścicieli domów nowobudowanych.
Ponadto informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach opublikował ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”:
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe
1.    Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
2.    Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
3.    Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
• Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
4.    Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

Maksymalna kwota dotacji

Czytaj także:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni mieszkańcy! Uwaga! Dziś (23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli macie taką możliwość, zostańcie w domu....

Zaproszenie na Forum Nowoczesnego

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w...

Psy do adopcji

Informujemy, że na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych przebywają bezdomne psy. Chętni którzy chcieliby zaadoptować pieska proszeni są...

Droga Powiatowa w Parchocinie

Zakończyła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres robót obejmował m.in....

Skip to content