Program Czyste Powietrze

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należy m.in. pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku oraz przyjęcie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz przekazanie go do WFOŚiGW w Kielcach.

O dofinansowanie mogą się ubiegać Beneficjenci, czyli osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjentów dzielimy na dwie grupy:
– Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – których roczny dochód nie może przekraczać 100 000 zł,
– Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania w przypadku gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:
 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoba fizyczna uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania, która zamierza złożyć wniosek w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia
 o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020 poz. 1713).
Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze” wydawane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie po uprzednim złożeniu wniosku/żądania o wydanie zaświadczenia, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu.

Maksymalna kwota dotacji

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie u Pani Anny Bator oraz pod nr telefonu 41 23 45 431

Czytaj także:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni mieszkańcy! Uwaga! Dziś (23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli macie taką możliwość, zostańcie w domu....

Zaproszenie na Forum Nowoczesnego

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w...

Psy do adopcji

Informujemy, że na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych przebywają bezdomne psy. Chętni którzy chcieliby zaadoptować pieska proszeni są...

Droga Powiatowa w Parchocinie

Zakończyła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres robót obejmował m.in....

Skip to content