XLVIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w  Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. .
  4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • a. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
    • b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032
    • c. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2025 rok
    • d. utworzenia Klubu Dziecięcego „Miś” w Brzostkowie oraz nadania Statutu Klubu
    • e. wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz na zawarcie porozumienia międzygminnego
    • f. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
    • g. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Starym Korczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
    • h. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
    • i. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
    • j. szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  6. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn za 2023 rok.
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           

           Kazimiera Gołdyn                                                    

Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A/live

Czytaj także:

Dzień mamy i taty

28 maja 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Korczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Mamy i Taty....

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni mieszkańcy! Uwaga! Dziś (23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli macie taką możliwość, zostańcie w domu....

Zaproszenie na Forum Nowoczesnego

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w...

Psy do adopcji

Informujemy, że na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych przebywają bezdomne psy. Chętni którzy chcieliby zaadoptować pieska proszeni są...

Skip to content