XLVI sesja Rady Miejskiej w  Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w  Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. .
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarniczego na terenie gminy Nowy Korczyn za 2023 rok.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Korczyn za 2023 rok.
 6. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
  b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032
  c. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2024 rok
  d. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
  e. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola w Nowym Korczynie, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 8. Przyjęcie Stanowiska w sprawie złej i pogarszającej się sytuacji w rolnictwie.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                                                    

Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A/live

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content