W rocznicę Boju pod Czarkowami

W niedzielę 25 września 2022r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna, przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu wojenny w Czarkowach, aby uczcić 108. Rocznicę Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich – „Bitwy Korczyńskiej”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez Ks. Proboszcza Parafii p.w. św. Mikołaja w Starym Korczynie – Ks. Dziekana Marka Małczęcia. W wygłoszonej homilii kapłan nawiązał do krwawych wydarzeń 26 września 1914 r., przekładając ówczesny patriotyzm młodych Legionistów na życie współczesne, codzienne obowiązki wobec siebie, bliźnich, Boga i Ojczyzny.
Przybyłych powitał na uroczystości gospodarz regionu, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn – pan Paweł Zagaja.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm RP – pan Krzysztof Lipiec, Starosta Buski – pan Jerzy Kolarz, radny Powiatu Buskiego – pan Jan Bartosik, radna Powiatu Buskiego – pani Teresa Krupska, Komendant Powiatowy PSP w Busku – Zdroju bryg. Artur Brachowicz, Komendant Hufca ZHP w Busku – Zdroju – hm Adam Gadawski, Dyrektor Rejonu Energetycznego w PGE Dystrybucja S. A. Skarżysko – Kamienna – pan Czesław Maj, z-ca przewodniczącego Komitetu Odbudowy Pomnika – pan Tadeusz Łuszczyński z Kazimierzy Wielkiej, członek tegoż Komitetu – pan Janusz Zieliński z Żukowic, członkowie rodzin zmarłych aktywistów odbudowy monumentu: córka Józefa Cabaja – Beata Cabaj – Świech z Krakowa, z mamą i rodziną, córka Stanisława Parlaka – pani Barbara Skrzypkowska z Warszawy, przewodniczący Rady Miasta Opatowca – pan Jan Sojka, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju – pan Krystian Jarubas, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie – pani Bożena Kruk, z-ca burmistrza Nowego Korczyna – pan Piotr Strach, Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie – pani Mariola Lotko, przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie – Ligia Płonka, prezes honorowy tegoż stowarzyszenia – pan Marian Czaja z Buska – Zdroju, skarbnik – Bogumiła Zawada, radni, sołtysi Nowokorczyńskiej Ziemi.

Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, pod kierunkiem pani Urszuli Lasak. Młodzież przedstawiła wzruszający montaż słowno – muzyczny o bohaterstwie walczących żołnierzy za naszą wolność.
Wartę honorową przy pomniku legionowym pełniła Delegacja Buskiego Stowarzyszenia „Pro Memoria”.
Poczty Sztandarowe OSP wystawiły miejscowości: Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Czarkowy, Piasek Wielki i Sępichów. Przybyły delegacje szkół ze sztandarami: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Nowego Korczyna, Szkoły Podstawowej ze Starego Korczyna, Szkoły Podstawowej z Brzostkowa, Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Buska – Zdroju.

Na uroczystości nie zabrakło harcerzy, a skautowską brać reprezentowała 14 Buska Drużyna Wielopoziomowa im. Lucjana Skrzyńskiego, działająca przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Asystę honorową ceremonii pełniło Stowarzyszenie „Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej”, na czele z prezesem Dionizym Krawczynskim, które wystawiło także poczet sztandarowy.  Ze swoim sztandarem przybyli także kombatanci AK z Buska – Zdroju.

Jak zwykle wspaniały akcent  muzyczny, oparty na patriotycznych nutach,  zapewniła Orkiestra im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna.

Po części artystycznej przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki biało- czerwonych kwiatów oraz zapaliły okolicznościowe znicze.

Przemówienie rocznicowe jako pierwszy wygłosił poseł na Sejm RP – pan Krzysztof Lipiec, który zaakcentował przywiązanie do ziemi naszych przodków, ich patriotyczne korzenie oraz trud i znoje legionistów walczących aż po śmierć. Pan Jerzy Kolarz nawiązał do obecności młodzieży i dzieci na tej uroczystości. Podkreślił, że tylko poprzez udział w patriotycznych obchodach młodzi uczą się miłości i szacunku do Ojczyzny. Pan Tadeusz Łuszczyński natomiast powrócił do własnych przeżyć związanych z odbudową pomnika, rajdami harcerzy w czasach zapomnianych do tego zaczarowanego czarkowskiego zakątka oraz przywołał we wspomnieniach wszystkich tych działaczy, których już zabrakło. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej” przedstawił krótko rys historyczny bojów legionowych na terenie Ponidzia.

Na zakończenie dla rozgrzewki, przy jesiennej pogodzie dla wszystkich była przygotowana wyśmienita fasolka. Zupę z regionalnej fasoli piękny jaś korczyński serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czarków, na czele z panią przewodniczącą Haliną Skorupą.

Za przygotowanie podniosłej uroczystości wszystkim zebranym podziękował pan burmistrz Paweł Zagaja i pani dyrektor Mariola Lotko.

Na uwagę zasługuje fakt, że cmentarz jest bardzo zadbany i dobrze utrzymany, co podkreślali w swoich wypowiedziach przybyli goscie. W tym roku przeprowadzono bowiem odnowę pomnika, grobów legionistów i położono kostkę obok nekropolii. Wszystkie te zabiegi dodały blasku cmentarzowi i są świadectwem wielkiej dbałości władz samorządowych Miasta i Gminy Nowy Korczyn, a w szczególności pana burmistrza Pawła Zagai, o wygląd Miejsc Pamięci Narodowej na naszym terenie.

Ceremonia przebiegła w bardzo  wzniosłym nastroju, a przybyli na nią oddali należny szacunek wszystkim zmarłym poległym w czasie I i II wojny światowej na terenie Ponidzia.   

Ligia Płonka – PIT Nowy Korczyn

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content