Rządowy program „Aktywna tablica”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie przystąpił do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.  Przy wsparciu Burmistrza  Miasta i Gminy Nowy Korczyn zakupili szereg pomocy dydaktycznych, które wspierają rozwój dziecka. Przeznaczone są one dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), spostrzegawczości, pamięci, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Pomoce, oprogramowanie oraz sprzęt wykorzystywany jest na lekcjach, zajęciach rewalidacji,  korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychologicznych czy podczas terapii pedagogicznej.

Pomoce zakupione w ramach programu:

  • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;
  • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi , w tym z ADHD, ADD, autyzmem.
  • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych,  z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.
  • Laptop, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.
  • Monitor interaktywny.

Wykorzystane środki finansowe: wkład własny finansowy Organu Prowadzącego wyniósł 8.750,00 zł, kwota wsparcia finansowego – 35.000,00 zł. Całkowita wartość zadania –(koszt własny + kwota wsparcia )-  43.750,00 zł.

Po wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych w ramach programu, zainstalowaniu nowoczesnego sprzętu, przygotowaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi wykorzystywanych w terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele rozpoczęli realizację zajęć. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem i otwartością przystąpili do pracy. Pod kierunkiem nauczycieli i specjalistów poznają zasoby platformy mTalent i eduSensus. Sprawdzają swoje umiejętności, wiedzę i zasoby, odkrywają swoje mocne strony. Spotkania z tak wieloma, różnorodnymi narzędziami interaktywnymi zapoczątkowały długofalowy proces wspierania uczniów  w obszarach poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content