Pamięci poległych partyzantów

W niedzielę 11 września 2022 r. w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Nowym Korczynie z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odprawiona została msza święta. Uroczystość wpisała się w obchody 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Nawiązywała także do 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Proboszcz parafii ks. Paweł Majewski sprawował mszę św. w intencji 78. rocznicy śmierci żołnierzy AK oraz wszystkich pomordowanych w czasie II wojny światowej. Oprawę liturgiczną eucharystii poprowadzili członkowie stowarzyszenia.

Na początku uroczystości młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Nowego Korczyna pod kierunkiem katechetki pani Marii Błach przedstawiła krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający okrucieństwa czasów II wojny światowej. Uroczystość uświetniła swoim śpiewem pani Halina Wilk –  mieszkanka Nowego Korczyna.

Po mszy św. krótki rys historyczny o tragicznych chwilach, jakie nasza ludność przeżywała w czasie II wojny światowej przedstawiła przewodnicząca TMZK – Ligia Płonka. Podkreśliła, że uroczystość ku czci poległych partyzantów organizowana jest cyklicznie.. W tym roku, zgodnie z obranym hasłem, potomnych z poległymi partyzantami połączył głęboki patriotyzm i troska o losy Ojczyzny.

Warto podkreślić, że w grobowcu na cmentarzu w Nowym Korczynie spoczywają partyzanci pomordowani przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Są to żołnierze AK podobwodu Nowy Korczyn kryptonim Konwalia. We wspólnej mogile spoczywa 13 partyzantów, którzy zostali aresztowani w dniu 22 marca i 13 kwietnia 1944 r. przez Niemców. 27 marca w lasku koło Wygody Kozińskiej zamordowano 9 partyzantów. Z aresztowanych w Nowym Korczynie rozstrzelani zostali: Jan Anielski, lat 24, syn Józefa i Antoniny; Włodzimierz Kajderowicz, lat 32, syn Antoniego i Marii; Ryszard Liguziński, lat 24, syn Pawła i Apolonii; Stefan Parlak, lat 30, syn Stanisława i Marianny; Jan Różycki, lat 31, syn Józefa i Józefy; Marian Różycki, lat 23, syn Józefa i Józefy; Stefan Sagan, lat 24, syn Jana i Katarzyny; Antoni Wierzbicki, lat 24, syn Antoniego i Marianny; Stanisław Wężowicz, lat 33, syn Edwarda i Anny. 13 kwietnia Niemcy wywieźli do lasu Wełeckiego 4 aresztantów z Nowego Korczyna, tam ich stracili. Byli to: Stanisław Fornalski, lat 47, syn Michała i Emilii; Franciszek Gawlik, lat 42, syn Jana i Marianny; Czesław Różycki, lat 32, syn Stefana i Marianny.

Wczesną wiosną 1945 r. przeprowadzono ekshumację zwłok. Odkopano ciała z obu miejsc straceń i z szacunkiem i godnością pochowano je we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie.

Na nagrobku znajdują się zdjęcia także dwóch członków AK, którzy podzielili los towarzyszy i zginęli w obozach koncentracyjnych. Są to żołnierze: Jan Kapel, lat 43, syn Jana i Zofii, zginął 9 marca 1945 w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen; Jan Łukasiewicz, lat 23, syn Józefa, zmarł w Dachau.

Wspólna mogiła partyzancka została wzniesiona przez ludność Nowego Korczyna w latach powojennych i odnowiona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w 1995 i 1996 roku ze składek całej społeczności nowokorczyńskiej, a zwłaszcza rodzin pomordowanych, ich przyjaciół, kolegów, harcerzy i Rady Gminy w Nowym Korczynie oraz datków kół Światowego Związku Żołnierzy AK województwa świętokrzyskiego.

W październiku 2019 roku pomnik ponownie przeszedł gruntowną renowację. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych ponad 70-letni monument odzyskał swój blask. Zakres robót obejmował wówczas m.in.: oczyszczenie powierzchni mogiły i wymianę tynku cementowego na dwóch ścianach, demontaż okładzin z płyt, wykonanie nowych płyt z piaskowca szydłowieckiego, wzmocnienie tablicy z płaskorzeźbą, renowację tablicy z krzyżem. Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i nadzoru budowlanego to ponad 25 tys. zł, dotację na ten cel gmina Nowy Korczyn pozyskała od Wojewody Świętokrzyskiego.

Należy również pamiętać o żołnierzach, którzy przeżyli wojnę, a całe ich życie było świadectwem cierpienia i przywiązania do kraju: pan Feliks Bobowiec i pan Edward Cyrnek, którzy spoczywają na miejscowym cmentarzu. Ludność nowokorczyńska nigdy nie zapomniała także o Stanisławie Zielińskiej, Karolu Szulcu, Stefanii i Józefie Macugowskich, którzy z narażeniem własnego życia chronili bezbronne ofiary hilterowskiego okrucieństwa.

Na zakończenie uroczystości, już po odprawionej eucharystii, władze samorządowe gminy Nowy Korczyn – burmistrz Paweł Zagaja i zastępca burmistrza Piotr Strach, a także dyrektor Biblioteki Centrum Kultury, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, rodziny ofiar, goście, mieszkańcy złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze.

Czytaj także:

Szczepienia przeciw COVID-19

drodzy mieszkańcy, Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie informuje, iż dostępna jest szczepionka Nuvaxivid, specjalnie dostosowana do wariantu XBB.1.5 Zapraszamy chętnych...

Od 22 kwietnia nowe

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami...

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Skip to content