Informacja o sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

15 maja 2024 r. (środa) o godz. 10.00

w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7

II sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. .
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032
 3. powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego
 4. powołania komisji do spraw rozpatrywania skarg na działalność Burmistrza, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady oraz ustalenia jej składu osobowego
 5. powołania stałych komisji Rady miejskiej oraz ustalenia ich składów osobowych
 6. zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
 7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
 8. zmieniająca uchwałę nr XLV/326/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 9. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Mistrza Olimpijskiego Józefa Grudnia
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

W myśl art. 25 ustawy o samorządzie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zaproszenie niniejsze służy jako dowód usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Czytaj także:

Dzień mamy i taty

28 maja 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Korczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Mamy i Taty....

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni mieszkańcy! Uwaga! Dziś (23.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli macie taką możliwość, zostańcie w domu....

Zaproszenie na Forum Nowoczesnego

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w...

Psy do adopcji

Informujemy, że na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych przebywają bezdomne psy. Chętni którzy chcieliby zaadoptować pieska proszeni są...

Skip to content