Nowe kryterium dochodowe w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową i uzyskaniem skierowania do jej otrzymania mogą jeszcze zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie i zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  netto wszystkich członków rodziny, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content