Informacja o sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 III sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Nowy Korczyn za 2023 r.
  a. debata nad raportem o stanie gminy Nowy Korczyn za 2023 rok
  b. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok
  a. dyskusja
  b. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
  a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
  b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
  Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2023 rok
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Nowym Korczynie za 2023 rok
  b. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
  c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2032
  d. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Nowy Korczyn
  e. nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
  f. zmiany uchwały Nr XLVIII/339/2024 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 26 kwietnia 2024r w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Miś” w Brzostkowie oraz nadania Statutu Klubu
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Link do kanału: https://transmisjaobrad.info/channels/286/gmina-nowy-korczyn
Link live: https://transmisjaobrad.info/channels/286/gmina-nowy-korczyn/live

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content