Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje iż każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków (1-31 sierpnia)  część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek  z załączonymi faktury VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego:

– w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego  w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);

–  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku  o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

–  2 zł /1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

–  1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

–  2 z/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania

  >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – bydło

  >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – konie, świnie, kozy, owce

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content