Zaproszenie na spotkanie dot. projektu „Bezpieczna Wisła Ekologicznie w przyszłość”

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zaprasza mieszkańców gminy Nowy Korczyn do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 5 września 2023 r. o godz. 9:00, oraz do wypełnienia ankiety dotyczącej problematyki projektu pn.: „Bezpieczna Wisła Ekologicznie w przyszłość”. Program działań retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy ul. Buskiej 7.

Wody Polskie jako instytucja rządowa zleciły po raz kolejny firmom zewnętrznym opracowanie programu retencji wody poprzez budowę polderów wodnych.

W związku z tym, że temat jest dla naszych mieszkańców bardzo ważny informuję i jednocześnie bardzo proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców o włączenie się w rozpoczynające się konsultacje w tej sprawie.

Program pn.: „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” to program działań retencyjnych, który stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Szczególny teren powodziowy to teren gminy Nowy Korczyn z tzw. węzłem nowokorczyńskim.

Mam nadzieję, że zatrudnieni eksperci przez Wody Polskie tym razem wspólnie z mieszkańcami naszej gminy wypracują najlepsze metody ochrony przed powodzią. Spływają już pierwsze ankiety przygotowane w ramach programu. Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet i składanie ich w sekretariacie Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie do 22 września. Ankieta jest dostępna w punkcie obsługi interesanta I p. oraz p. Łukasza Cury – stanowisko zarządzania kryzysowego (parter).

Jak informują Wody Polskie w ramach realizacji projektu zostaną zrewidowane dostępne modele hydrauliczne z projektu dot. opracowania map zagrożenia powodziowego oraz opracowane nowe modele dla wybranych cieków. Przeprowadzona zostanie analiza stanu technicznego infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc społecznie i środowiskowo ważnych (np. obszarów chronionych, obiektów dziedzictwa kulturowego, czy obszarów przeznaczonych pod wykupy gruntów) oraz odcinków cieków wrażliwych na erozję i odkładanie się osadów. Istotnym źródłem danych, obok analiz zagrożeń i lokalnych programów inwestycyjnych, będą przyczyny, przebieg i skutki powodzi z 2010 r. Co ważne, obok wiodącego celu ochrony przed powodzią, w analizach bardzo ważną rolę odgrywać także będzie potrzeba poszukiwania dodatkowej retencji także w obliczu pojawiającego się na tym obszarze problemu suszy.

Wypełnione ankiety można przesłać na trzy sposoby:

  1. online na stronie Programu www.bezpiecznawisla.pl
  2. mailowo (po pobraniu i wypełnieniu formularza poniżej- plik PDF) na adres: ankieta@bezpiecznawisla.pl
  3. tradycyjnie w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Każda wypełniona ankieta, czy to w formie elektronicznej, czy papierowej będzie traktowana równoważnie.

https://bezpiecznawisla.pl/ankieta/

Czytaj także:

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Skip to content