Zaproszenie na spotkanie dot. projektu „Bezpieczna Wisła Ekologicznie w przyszłość”

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zaprasza mieszkańców gminy Nowy Korczyn do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 5 września 2023 r. o godz. 9:00, oraz do wypełnienia ankiety dotyczącej problematyki projektu pn.: „Bezpieczna Wisła Ekologicznie w przyszłość”. Program działań retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy ul. Buskiej 7.

Wody Polskie jako instytucja rządowa zleciły po raz kolejny firmom zewnętrznym opracowanie programu retencji wody poprzez budowę polderów wodnych.

W związku z tym, że temat jest dla naszych mieszkańców bardzo ważny informuję i jednocześnie bardzo proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców o włączenie się w rozpoczynające się konsultacje w tej sprawie.

Program pn.: „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” to program działań retencyjnych, który stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Szczególny teren powodziowy to teren gminy Nowy Korczyn z tzw. węzłem nowokorczyńskim.

Mam nadzieję, że zatrudnieni eksperci przez Wody Polskie tym razem wspólnie z mieszkańcami naszej gminy wypracują najlepsze metody ochrony przed powodzią. Spływają już pierwsze ankiety przygotowane w ramach programu. Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet i składanie ich w sekretariacie Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie do 22 września. Ankieta jest dostępna w punkcie obsługi interesanta I p. oraz p. Łukasza Cury – stanowisko zarządzania kryzysowego (parter).

Jak informują Wody Polskie w ramach realizacji projektu zostaną zrewidowane dostępne modele hydrauliczne z projektu dot. opracowania map zagrożenia powodziowego oraz opracowane nowe modele dla wybranych cieków. Przeprowadzona zostanie analiza stanu technicznego infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc społecznie i środowiskowo ważnych (np. obszarów chronionych, obiektów dziedzictwa kulturowego, czy obszarów przeznaczonych pod wykupy gruntów) oraz odcinków cieków wrażliwych na erozję i odkładanie się osadów. Istotnym źródłem danych, obok analiz zagrożeń i lokalnych programów inwestycyjnych, będą przyczyny, przebieg i skutki powodzi z 2010 r. Co ważne, obok wiodącego celu ochrony przed powodzią, w analizach bardzo ważną rolę odgrywać także będzie potrzeba poszukiwania dodatkowej retencji także w obliczu pojawiającego się na tym obszarze problemu suszy.

Wypełnione ankiety można przesłać na trzy sposoby:

  1. online na stronie Programu www.bezpiecznawisla.pl
  2. mailowo (po pobraniu i wypełnieniu formularza poniżej- plik PDF) na adres: ankieta@bezpiecznawisla.pl
  3. tradycyjnie w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Każda wypełniona ankieta, czy to w formie elektronicznej, czy papierowej będzie traktowana równoważnie.

https://bezpiecznawisla.pl/ankieta/

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content