XLVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w  Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. .
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Nowy Korczyn biorących udział w działaniach ratowniczych , akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu
  • określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
 • 6. Przyjęcie Stanowiska w sprawie dalszego finansowania ze środków NFZ Programu Profilaktyka 40 plus.
 • 7. Zapytania i wolne wnioski.
 • 8. Zamknięcie obrad sesji.
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
 •            Kazimiera Gołdyn                                                    
 • Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej
 • https://www.youtube.com/channel/UCqOPtIqsSN3PB6Z57HxyW3A/live

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content