Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Komisarz Wyborczy w Kielcach II Postanowieniem Nr 57/2023 z dnia 31 maja 2023r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Postanowieniem Nr 82/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Mieście i Gminie Nowy Korczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. dokonał podziału Miasta i Gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Poniżej w tabeli granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

  Numer obwodu głosowania    Granice obwodu głosowania    Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1Sołectwa: Grotniki Duże, Grotniki Małe, Harmoniny, Łęka, Nowy Korczyn, Podraje, Podzamcze, Ucisków  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie, ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn
2Sołectwa: Górnowola, Kawęczyn, Ostrowce, Pawłów, Rzegocin  Dom Strażaka w Ostrowcach, Ostrowce 30, 28-136 Nowy Korczyn  
3Sołectwa: Czarkowy, Stary Korczyn, Winiary Dolne, Żukowice  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie, Stary Korczyn 85, 28-136 Nowy Korczyn  
4Sołectwa: Badrzychowice, Strożyska  Dom Strażaka w Strożyskach, Strożyska 71A, 28-136 Nowy Korczyn  
5Sołectwa: Błotnowola, Brzostków, Parchocin  Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, Brzostków 1, 28-136 Nowy Korczyn  
6Sołectwo Piasek Wielki  Caritas Diecezji Kieleckiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim, Piasek Wielki 117, 28-136 Nowy Korczyn  
7Sołectwo Sępichów  Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępichowie, Sępichów 38, 28-136 Nowy Korczyn  

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  

Termin

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

Referendum

Nadmienić należy, że dnia 15 października 2023r. czyli w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone zostanie referendum ogólnokrajowe. Referendum zostanie przeprowadzone:

  • w tych samych lokalach wyborczych;
  • przez jedną i tę samą obwodową komisję wyborczą;
  • przy użyciu jednej urny wyborczej, do której wrzucane są zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Czytaj także:

Przebudowa drogi wewnętrznej w

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Winiary na odcinku 380 mb. W ostatnich dniach położona została nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował:...

Remont remizy OSP w

Dobiega końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

Skip to content