Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn do dnia 4 września do godz. 15:00 następujące dokumenty:

– druk zgłoszenia kandydata

– listę popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 podpisów osób, które są członkami danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze (czyli są płatnikami podatku rolnego i posiadają gospodarstwo powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)

– pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego

– jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez kandydata, pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

– jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba prawna, dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz ner PESEL przedstawiciela 

(wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyborów).

– zgodę kandydata (oraz osoby zgłaszającej kandydata jeśli zgłoszenie nie następuje osobiście) na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty w imieniu Komisji Okręgowej nr 3 w Nowym Korczynie przyjmuje i jednocześnie rejestruje kandydatów Krzysztof Wojtaś  pokój nr 12 (II piętro).

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury do Rady Powiatowej Izby Rolniczej dostępne są na stronie internetowej: http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych lub w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn pok. 12 (II piętro).

Czytaj także:

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Skip to content