Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn do dnia 4 września do godz. 15:00 następujące dokumenty:

– druk zgłoszenia kandydata

– listę popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 podpisów osób, które są członkami danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze (czyli są płatnikami podatku rolnego i posiadają gospodarstwo powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)

– pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego

– jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez kandydata, pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia

– jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba prawna, dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz ner PESEL przedstawiciela 

(wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyborów).

– zgodę kandydata (oraz osoby zgłaszającej kandydata jeśli zgłoszenie nie następuje osobiście) na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty w imieniu Komisji Okręgowej nr 3 w Nowym Korczynie przyjmuje i jednocześnie rejestruje kandydatów Krzysztof Wojtaś  pokój nr 12 (II piętro).

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury do Rady Powiatowej Izby Rolniczej dostępne są na stronie internetowej: http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych lub w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn pok. 12 (II piętro).

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content