Wniosek na usuwanie folii rolniczych z terenu Gminy Nowy Korczyn pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” na terenie Gminy Nowy Korczyn.

W ramach dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym, dlatego też rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady w terminie i w miejsce zbiórki wskazane przez Gminę Nowy Korczyn.
W wyniku realizacji zadania około 39 ton  odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowy Korczyn ma zostać poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
Kwota dotacji z NFOŚiGW może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów. W związku z faktem, że podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, rolnik będzie musiał pokryć podatek VAT ze środków własnych. W tym celu będą zawierane indywidualne umowy z rolnikami.
O terminie podpisywania umów oraz o miejscu i terminie odbioru foli rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej  będziemy Państwa informować telefonicznie po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wykonawcą.
Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową rolników, którzy nie złożyli wniosku dotyczącego  przystąpienia do projektu ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” a chcieliby oddać  folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej w ramach programu. Warunkiem wpisania się na listę rezerwową jest wypełnienie wniosku  dotyczącego  przystąpienia do projektu ,,Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  wraz z  oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis i rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat, nie później niż  do dnia 16 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn pok. Nr 1, tel. 41 23 45 412.

Do pobrania

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content