Umowa Buskiego Klastra Energii podpisana

W sali plenarnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury Gmina Nowy Korczyn podpisała umowę w sprawie utworzenia Buskiego Klastra Energii. W imieniu samorządu nowokorczyńskiego umowę podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja oraz Skarbnik Joanna Parlak.

Klaster energii to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz paliw. Celem powyższych działań jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Dokument ma na celu również ograniczenie kosztów za energię oraz realizacji inwestycji OZE (Odnawialne Źródła Energii).
Podjęte działania mają docelowo służyć  poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Umowę podpisały gminy: Busko-Zdrój, Stopnica, Pacanów, Solec-Zdrój, Gnojno. Samorządy podpisały umowę z firmą  DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach. Zadaniem firmy Doeko będzie opracowanie na rzecz buskoego klastra energii części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra.  Zakres opracowania obejmuje:
Bilans energetyczny Klastra, a w nim takie elementy jak:
− określenie założeń przyjętych przy analizie bilansu energetycznego – energia elektryczna i cieplna,
− określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w ramach Klastra Energii,
− określenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w ramach Klastra Energii,
− określenie bilansu energii elektrycznej i cieplnej w ramach Klastra oraz podstawowych danych energetycznych i cieplnych członków Klastra,
− określenie obecnego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w ramach Klastra,
− wnioski dotyczące przyszłego pokrycia zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Strategia Klastra Energii, w której zakres wchodzi:
− stworzenie wykazu podmiotów tworzących Klaster Energii,
− określenie obszaru obejmującego Klaster Energii,
− zaproponowanie sposobu zarządzania Klastrem Energii,
− opracowanie analizy SWOT.

Czytaj także:

Przebudowa drogi wewnętrznej w

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Winiary na odcinku 380 mb. W ostatnich dniach położona została nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował:...

Remont remizy OSP w

Dobiega końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Skip to content