Umowa Buskiego Klastra Energii podpisana

W sali plenarnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury Gmina Nowy Korczyn podpisała umowę w sprawie utworzenia Buskiego Klastra Energii. W imieniu samorządu nowokorczyńskiego umowę podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja oraz Skarbnik Joanna Parlak.

Klaster energii to porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz paliw. Celem powyższych działań jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Dokument ma na celu również ograniczenie kosztów za energię oraz realizacji inwestycji OZE (Odnawialne Źródła Energii).
Podjęte działania mają docelowo służyć  poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Umowę podpisały gminy: Busko-Zdrój, Stopnica, Pacanów, Solec-Zdrój, Gnojno. Samorządy podpisały umowę z firmą  DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach. Zadaniem firmy Doeko będzie opracowanie na rzecz buskoego klastra energii części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra.  Zakres opracowania obejmuje:
Bilans energetyczny Klastra, a w nim takie elementy jak:
− określenie założeń przyjętych przy analizie bilansu energetycznego – energia elektryczna i cieplna,
− określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w ramach Klastra Energii,
− określenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w ramach Klastra Energii,
− określenie bilansu energii elektrycznej i cieplnej w ramach Klastra oraz podstawowych danych energetycznych i cieplnych członków Klastra,
− określenie obecnego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną w ramach Klastra,
− wnioski dotyczące przyszłego pokrycia zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Strategia Klastra Energii, w której zakres wchodzi:
− stworzenie wykazu podmiotów tworzących Klaster Energii,
− określenie obszaru obejmującego Klaster Energii,
− zaproponowanie sposobu zarządzania Klastrem Energii,
− opracowanie analizy SWOT.

Czytaj także:

Gminny Dzień Kobiet

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, która odbędzie się w niedzielę 10 marca 2024 r. o godz. 16.00 w...

Nabór do Programu „Opieka

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”...

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Skip to content