Turyści z Izraela odwiedzili Nowy Korczyn

Systematycznie do naszego miasteczka przybywają turyści z Izraela. Poznają kraj swoich przodków, którzy od połowy XVI w. osiedlili się w Nowym Korczynie i okolicach. Mieszkali tu do listopada 1942 r. gdzie wśród wszystkich mieszkańców było około 75 %pochodzenia żydowskiego. Według danych starostwa w 1933 r. środowisko semickie liczyło 2463 osób, a w 1937 r. 2530.

Wykonany w tym roku spis majątku gminy wykazał, że jej własnością była synagoga, dwie szkoły, przytułek, łaźnia i cmentarz.

Podczas II wojny światowej wiosną 1941 r. Niemcy utworzyli w mieście otwarte getto, w którym zgromadzili ponad 4 tys. Żydów.

Z Holokaustu ocalało około 25 osób. Dziewięcioro z nich uratowali mieszkańcy Nowego Korczyna : Stefania i Józef Macugowscy, siedmioro przechowywała rodzina Rozalia i Józef Leśniakowie z Podrajów, troje rodzina Marii i Władysława Piwowarczyków z Łęki, pięcioro Wiktoria i Jan Ciurlikowie ze Starego Korczyna, jedną osobę Eugenia i Władysław Stachurscy z Nowego Korczyna.

W pomoc ludności żydowskiej zaangażowanych było wiele innych osób, a niektórzy ponieśli śmierć.

Obecnie z dawnego pobytu ludności żydowskiej na naszym terenie pozostały tylko zabezpieczone przed zawaleniem ruiny synagogi i pamięć potomków, którzy w swojej wędrówce i modlitwie do przeszłości swoich dziadków, nigdy nie pomijają Nowego Korczyna, miejsca tak znaczącego w historii ludności semickiej.

Najliczniejszą grupą odwiedzających Nowy Korczyn, a szczególnie synagogę, jest młodzież, która gorliwie modli się za ofiary i swój naród.

Czytaj także:

Remont remizy OSP w

Dobiegł końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Skip to content