Trwa realizacja projektów za ponad 20 milionów złotych

Ostatnie miesiące to dla gminy Nowy Korczyn czas niesamowitej aktywności i wytężonej pracy, co ma zdecydowane odzwierciedlenie w realizowanych inwestycjach. Przedsięwzięcia te bowiem przyniosą Mieszkańcom ogromne korzyści, a gmina stanie się atrakcyjniejsza dla przyszłych pokoleń oraz inwestorów.

Rok 2023 jest rokiem wyjątkowym, gdyż przeprowadzone zostaną inwestycje za ponad 21 milionów złotych.  W jednym tylko dniu 11 kwietnia 2023 r. Burmistrz Paweł Zagaja podpisał z wykonawcami 13 umów o łącznej wartości ponad 13 mln zł na realizację dużych i ważnych przedsięwzięć. Wśród nich przewidziano między innymi: modernizację Biblioteki Centrum Kultury, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, rozbudowę budynku przy stadionie sportowym w Nowym Korczynie, modernizacje budynków remiz OSP w Brzostkowie, Błotnowoli i Starym Korczynie, budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin, zakup sprzętu do działalności komunalnej, a także przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Brzostków, Winiary i Piasek Wielki oraz muru oporowego w Żukowicach. Wartość inwestycji z podpisanych umów to ponad 13,2 mln zł z czego 9,8 mln zł to wsparcie z Polskiego ładu, ponad 2,6 mln zł – pieniądze z Unii Europejskiej, a 1 mln zł to wkład własny gminy Nowy Korczyn.

Estetyczne, ekologiczne, funkcjonalne i na miarę XXI wieku – tak już wkrótce będą wyglądać trzy budynki w gminie Nowy Korczyn, które pełnią zarówno funkcję remiz strażackich, jak i świetlic dla mieszkańców. Chodzi o obiekty w Brzostkowie, Starym Korczynie i Błotnowoli. Rozpoczęły się już prace modernizacyjne we wszystkich budynkach. Prace obejmują m.in. docieplenie budynków, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych czy roboty malarskie. W przypadku Brzostkowa przewidziana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Znacząco zmieni się też wygląd siedziby druhów z OSP z Błotnowoli, jednostki, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Budynek zostanie dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP. Prace obejmą modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania. Powstaną także sanitariaty i zaplecze kuchenne. Ponadto przy budynku wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace zakończą jeszcze w tym roku. Wartość inwestycji to blisko 2 mln zł. Na ten cel samorząd pozyskał środki unijne i rządowe z Polskiego Ładu.

Swe oblicze zmieni również budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Korczynie, w którym to w okresie przerwy wakacyjnej prowadzone są prace remontowe. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien na sali gimnastycznej, montaż i uruchomienie instalacji elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto budynek zostanie ocieplony i zyska nową elewację. Wartość inwestycji to blisko 2 mln zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Najbliższe miesiące to czas realizacji wielomilionowych istotnych dla rozwoju gminy Nowy Korczyn inwestycji, których celem jest wzrost atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów.

Czytaj także:

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Skip to content