Przetarg na realizację zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn” ogłoszony

W dniu 12 marca 2024r. Gmina Nowy Korczyn ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn”, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Na inwestycje gmina zabezpieczyła kwotę ponad 2,2 mln zł.

W ramach projektu planuje się:

1. Przebudowę 10 odcinków dróg wewnętrznych na terenie Gminy Nowy Korczyn:

• Podraje dz. nr 120 i Podzamcze dz. nr 150 długości 180 mb

• Czarkowy dz. nr 396 długości 49 mb

• Czarkowy dz. nr 409 długości 110 mb.

• Podzamcze dz. nr 280 od km 0+000 do km 0+185 i od km 0+535 do km 0+645 długości 295 mb

• Stary Korczyn dz. nr 299, 469 długości 220 mb

• Badrzychowice dz. nr 406, 401 długości 230 mb

• Piasek Wielki dz. nr 555 długości 385 mb

• Piasek Wielki dz. nr 786 długości 235 mb

• Nowy Korczyn dz. nr 1007/3 długości 215 mb

• Badrzychowice dz. nr 196 długości 110 mb

2. Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn:

• dobudowa linii w m. Parchocin Błonia strona lewa

• budowa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego ul. Grotnicka w Nowym Korczynie

• dobudowa linii w m. Nowy Korczyn ul. Kingi

• budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Nowym Korczynie na ul. Stopnicka za krajówką

• budowa- podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Rzegocin

• budowa linii napowietrznej oświetlenie ulicznego drogi gminnej w miejscowości Czarkowy.

3. Dostawa maszyny komunalnej na potrzeby Gminy Nowy Korczyn

• rębak do odpadów drewnianych

• pilarka spalinowa – 2 szt.

• wykaszarka spalinowa – 3 szt.

• kosiarka traktor spalinowy -1 szt.

• myjka ciśnieniowa – 1 szt.

• podkrzesywarka spalinowa – 1 szt.

• przecinarka spalinowa –1 szt.

• kosiarka traktor spalinowy- 1 szt.

• nożyce spalinowe do żywopłotu- 1 szt.

• generator spalinowy / agregat prądotwórczy- 1 szt.

• niezbędne akcesoria do wyżej wymienionych urządzeń i maszyn

Termin otwarcia ofert na przedmiotowe zadania inwestycyjne planuje się na 27 marca 2024r.

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content