Program grantowy „Cyfrowa gmina”

W ramach programu „Cyfrowa Gmina”, w którym Gmina Nowy Korczyn otrzymała promesę na kwotę 173 tys. zł, została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa gminnych systemów informatycznych, zakupiono również oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy przeznaczony na potrzeby Urzędu Gminy Nowy Korczyn w postaci serwera danych, komputerów, laptopów, zasilaczy awaryjnych i urządzeń sieciowych. Pozyskany sprzęt, oprogramowanie i doradztwo zdecydowanie podniesie komfort pracy, a także umożliwi w jeszcze większym stopniu przenieść nasze działania do sieci ze szczególnym zachowaniem zasad dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Program grantowy „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. Całkowity budżet programu to miliard złotych.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content