Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – podsumowanie

Gmina Nowy Korczyn od 2020 roku realizuje Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2020 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosił 402 502,00 zł. Z Programu w 2020 r. skorzystało 19 osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosił 1.304.325 zł. Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 skorzystało łącznie 49 osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt zadnia w 2022 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosił 1.554.786,00 zł. Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 korzystało 50 osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt zadnia w 2023 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosił 1.201.674,14 zł. Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 korzystało 55 osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt zadnia w 2024 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.442 641,08 zł. Z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 skorzysta łącznie 55 osób niepełnosprawnych.

Pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu zawierał wsparcie dla 67 osób z niepełnosprawnościami na łączną kwotę 2.562.684 zł Razem od 2020 r. do łącznie z rokiem 2024 wysokość środków finansowych na wsparcie osób z niepełnosprawnością gmina Nowy Korczyn pozyskała i przeznaczyła : 5.905.928 zł

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content