Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju przesyła materiały informacyjne na temat afrykańskiego pomoru świń celem rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wymagania krajowe w zakresie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie w obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF

1.    Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie
2.    Zabezpieczenie budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
3.    Maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4.    Zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
5.    Rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
6.    Rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
7.    Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
8.    Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
9.    Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi świń
10.     Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11.     Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni
12.     Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa (min. w furtce) 
13.    Stosowanie urządzeń do dezynfekcji pojazdów ( np. opryskiwacz)

UWAGA
Wymiary mat dezynfekcyjnych:
– szerokość nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
– długość nie mniejsza niż 1 metr

Wymagania załącznika II RWK 2021/605
 
1.    Ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki, w których przechowuje się paszę i ściółkę.
2.     Warunki do zmiany obuwia i odzieży bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
3.     Warunki do mycia i odkażania rąk bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4.    Opracowanie i stosowanie planu bezpieczeństwa biologicznego.

PLIKI DO POBRANIA:

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content