Porozumienie z KGW zawarte

W dniu 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy burmistrz Paweł Zagaja podpisał z zarządem Koła Gospodyń Wiejskich w Czarkowach – Haliną Skorupą oraz Beatą Mącznik porozumienie określające wzajemną współpracę w zakresie rozwoju przestrzeni ogólnodostępnych w miejscowości Czarkowy, w szczególności budynku świetlicy wiejskiej.

Na mocy przedmiotowego porozumienia przekazano w imieniu gminy dokumentację kosztorysowo-projektową dla budynku świetlicy w miejscowości Czarkowy. Dokumentacja ta będzie stanowić załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Koło Gospodyń Wiejskich Czarkowy będzie mogło ubiegać się w ramach współpracy o środki unijne na remont wewnątrz i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Kosztorys prac remontowych opiewa na blisko 120 tys. złotych. Dodatkowo wyposażenie to koszt blisko 50 tys. złotych.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content