Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce

Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowce, gmina Nowy Korczyn” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Modernizacja obiektu polegać będzie m.in. na: wymianie pokrycia dachu,  wykonaniu elewacji budynku wraz  z dociepleniem, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie instalacji elektrycznej, ociepleniu stropu, budowie sanitariatu i szamba, malowaniu pomieszczeń świetlicy i kuchni, montażu instalacji fotowoltaicznej. Ponadto zostanie zakupione drobne wyposażenie tj. stoły, krzesła, szafa.

W sierpniu br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na w/w operacje. Zgodnie z tą uchwałą przedsięwzięcie Gminy Nowy Korczyn zajmuje 11 pozycję na złożone 53 wnioski. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 327 727,09 zł, w tym dofinansowanie 208 532,00zł

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content