Milionowa inwestycja w gminie Nowy Korczyn

W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych Gmina Nowy Korczyn realizuje bardzo ważną dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców inwestycję, której całkowity koszt to blisko 5,5 mln zł.

Mowa o modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Korczynie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej ma na celu zmniejszenie awaryjności sieci oraz zwiększenie dostępu do części zamiennych w studzienkach kanalizacyjnych. Zakres prac obejmuje modernizację 147 szt. studzienek kanalizacyjnych polegającą na wymianie zaworu otwierającego zbiornik studni w celu jej opróżnienia działającego w systemie podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej oraz sterowania zaworu wraz z monitoringiem.

Modernizacja oczyszczalni, która przyjmuje ścieki z 6 miejscowości, przydomowych oczyszczalni oraz ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy, polega na odwirowaniu osadu z pierwszego stawu oczyszczalni w Grotnikach Dużych. Oczyszczenie zbiornika z osadu po 15 latach funkcjonowania zapewni polepszenie działania oczyszczalni oraz poprawę efektywności oczyszczania ścieków w kolejnych latach. Ponadto zakupione i zamontowane zostaną nowe pompy w pompowni ścieków w Grotnikach Dużych.

Całkowity koszt realizacji zadania to blisko 5,5 mln złotych przy wkładzie własnym gminy 930 tys. złotych. Pozyskane dofinansowanie z programu Polski Ład opiewa na kwotę 4,56 mln złotych. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą jest firma Ekokanwod z Nowego Korczyna. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022 r.

Inwestycja ma na celu rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content