Milionowa inwestycja w gminie Nowy Korczyn

W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych Gmina Nowy Korczyn realizuje bardzo ważną dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców inwestycję, której całkowity koszt to blisko 5,5 mln zł.

Mowa o modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Korczynie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej ma na celu zmniejszenie awaryjności sieci oraz zwiększenie dostępu do części zamiennych w studzienkach kanalizacyjnych. Zakres prac obejmuje modernizację 147 szt. studzienek kanalizacyjnych polegającą na wymianie zaworu otwierającego zbiornik studni w celu jej opróżnienia działającego w systemie podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej oraz sterowania zaworu wraz z monitoringiem.

Modernizacja oczyszczalni, która przyjmuje ścieki z 6 miejscowości, przydomowych oczyszczalni oraz ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy, polega na odwirowaniu osadu z pierwszego stawu oczyszczalni w Grotnikach Dużych. Oczyszczenie zbiornika z osadu po 15 latach funkcjonowania zapewni polepszenie działania oczyszczalni oraz poprawę efektywności oczyszczania ścieków w kolejnych latach. Ponadto zakupione i zamontowane zostaną nowe pompy w pompowni ścieków w Grotnikach Dużych.

Całkowity koszt realizacji zadania to blisko 5,5 mln złotych przy wkładzie własnym gminy 930 tys. złotych. Pozyskane dofinansowanie z programu Polski Ład opiewa na kwotę 4,56 mln złotych. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą jest firma Ekokanwod z Nowego Korczyna. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022 r.

Inwestycja ma na celu rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków.

Czytaj także:

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Szczepienia przeciw grypie w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza wszystkie osoby chętne do szczepienia przeciw grypie. Na liście refundacyjnej są trzy szczepionki : 1....

Rozświetlamy Gminę Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn złożyła do Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Rozświetlamy Polskę” wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego...

Skip to content