Kultura i Sport

Na poziom i jakość życia ludności znaczenie ma środowisko kulturowe, w którym przyszło jej funkcjonować. W wąskim znaczeniu przez środowisko kulturowe rozumieć należy dziedzictwo historycznej kultury materialnej. Stanowi ono istotny element tyleż niewymiernej, co istotnej konstrukcji tożsamości społeczności lokalnej, ale i – przynajmniej potencjalnie – może mieć dla tejże społeczności przełożenie na aspekty czysto materialne (np. zyski czerpane z turystyki).

Na terenie gminy działa Biblioteka Centrum Kultury. Powstała na mocy połączenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie w dniu 1 stycznia 2021 r. Jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Do podstawowych zadań BCK należy popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Biblioteka posiada księgozbiór około 13000 woluminów. Staramy się aby był on dostosowany do potrzeb i upodobań czytelników, jak również na bieżąco go uzupełniać i aktualizować. Oprócz wypożyczania książek, można skorzystać z czytelni i wypożyczać czasopisma. Przy BCK działa Dyskusyjny Klub Książki a najmłodsi mogą założyć Kartę Małego Czytelnika i odebrać Wyprawkę Czytelniczą. Mamy również w ofercie szereg gier planszowych oraz puzzli dla najmłodszych. Współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Instytutem Książki. Czytelnicy mogą u nas również skorzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej, dzięki programowi Academica. W ciągu całego roku organizujemy wydarzenia kulturalne, edukacyjne i biblioteczne. Staramy się stworzyć taką ofertę kulturalną, aby każdy odbiorca znalazł w niej coś dla siebie.

Dzieci mogą liczyć na zajęcia kreatywne, organizację zajęć feryjnych, konkursy okolicznościowe. W sali gier BCK dysponujemy grami dla młodzieży, udostępniamy stanowisko z wolnym dostępem do Internetu. Prężnie funkcjonuje również Fitness klub. Organizujemy imprezy okolicznościowe skierowane dla społeczności lokalnej, nawiązujące do tradycji, historii i bogatego dziedzictwa kulturowego Nowego Korczyna.

Biblioteka jest otwarta w godzinach:

poniedziałek: 9.00-14.00

wtorek: 9.00-19.00

środa: 9.00-19.00

czwartek: 9.00-19.00

piątek: 9.00-19.00

sobota: 9.00-17.00

Adres:

ul. Tarnowska 5

28-136 Nowy Korczyn

Email: bck@nowykorczyn.pl

Kierownik: Mariola Lotko

Tel.: 41 377 11 26

Kierownik przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 7.30 do 15.30.

Gminny Ośrodek Kultury prężnie współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami  jak: Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, kołami gospodyń wiejskich i innymi, wspomaga działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  a także organizuje wszelkiego rodzaju imprezy kulturalno – rekreacyjne.

Są to:

–         Sobótki,

–         Kingonalia,

–         Pożegnanie Wakacji,

–         Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

–         Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

W Nowym Korczynie  znajduje się stadion sportowy, na którym odbywają się m.in. takie cykliczne imprezy jak: Gminne Zawody Strażackie oraz rozgrywki piłki nożnej kobiet i mężczyzn  prowadzone przez Świętokrzyski  Związek Piłki Nożnej.

Z działalnością sportową związane są też kluby sportowe działające na terenie gminy.

Warto zwrócić uwagę, iż wszelkie zawody sportowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród całej lokalnej społeczności. Pokazuje to jak duże  zapotrzebowanie na sport występuje wśród mieszkańców gminy.

Bardzo duży wpływ na rozwój kultury w gminie ma działalność placówek oświatowych, które poprzez realizację swoich statutowych działań stanowią wokół swojej siedziby miejscowe centra kulturalne. Na terenie gminy usytuowane są także wiejskie świetlice, w których  rozwija się działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna (działają w nich koła gospodyń wiejskich, odbywają się spotkania okolicznościowe,  rozgrywki w grach  zręcznościowych). Świetlice te służą również  mieszkańcom gminy jako miejsce spotkań w sprawach dotyczących  ich sołectwa.

Ogromną rolę  w promowaniu sportu i rekreacji na terenie gminy odgrywają  szkoły i ucząca w nich kadra pedagogiczna. To właśnie szkoły organizują imprezy sportowe szczebla najczęściej gminnego. Imprezy takie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród całej lokalnej społeczności. Pokazują one jak duże  zapotrzebowanie na sport występuje wśród mieszkańców gminy.

Skip to content