Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a.  zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
  b.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032
  c.  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2023
  d.  obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2023 rok
  e.  poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  f.  wyrażenia zgody na zawarcie umów oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Nowy Korczyn w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  g.  ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej
7.  Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn  

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content