Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie 10 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 odbędzie się XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uzasadnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie w sprawie złożonego wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn
  b) utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ,,Senior+” w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
  c) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2022/2023
  d) w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
  e) zmiany Uchwały Nr XXXIII/240/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
  f) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie „Seniora” w Nowym Korczynie.
5.Zapytania i wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie           
           Kazimiera Gołdyn                                                    

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content