Informacja- lokalizacja kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Nowym Korczynie

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja zwrócił się do Jego Ekscelencji biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego o możliwość zakupu części działki w Nowym Korczynie na potrzeby utworzenia nowego kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Potrzeby lokalowe na nowe przedszkole połączone ze żłobkiem są duże. Lokalizacja oraz powierzchnia działki na taką działalność samorządu jest idealna. Teren co ważne nie podlega jako zagrożony powodziowo – o co w Nowym Korczynie bardzo trudno.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content