III sesja Rady Miejskiej

W piątek 14 czerwca o godzinie 9 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie odbyła się III sesja Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji absolutoryjnej Rada rozpatrzyła Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. Następnie Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. W dalszej części obrad nastąpiło przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023.

Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2023 rok, uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2032. Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Nowy Korczyn, uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/339/2024 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 26 kwietnia 2024r w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Miś” w Brzostkowie oraz nadania Statutu Klubu.

Czytaj także:

Zaproszenie na Kingonalia w

Szanowni mieszkańcy,serdecznie zapraszamy 21 lipca 2024r. na KINGONALIA do Nowego Korczyna. Czekać na Was będzie szereg atrakcji:-koncerty -zabawa taneczna -atrakcje dla dzieci -loty...

Informacja- godziny przyjęć w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach przyjęć w poradni ginekologicznej:  lek. Marian RymaszewskiCzwartek 8:00-12:00(czwartek -według harmonogramu) lek. Janusz WrótniakŚroda 12:00-19:00(środa według...

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Kielcach przestrzega przed oszustami. W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz...

Skip to content