Gminne ćwiczenie obronne

W dniu 30.03.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie zgodnie z zarządzeniem nr 140/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2023 zostało przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne nt. „kierowanie realizacją zadań obronnych w gminie w warunkach podwyższenia gotowości obronnej czasu wojny”.

      Jako główny cel szkoleniowy przyjęto przygotowanie kierowniczej kadry UMiG oraz kierowniczej kadry podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych wykonywanych podczas osiągania gotowości obronnej czasu wojny.
       Ćwiczenie zostało podzielone na trzy fazy.  W fazie  pierwszej uruchomiono Stały Dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn  oraz rozwinięto Stanowisko Kierowania Burmistrza. W drugiej fazie przeprowadzono odprawę informacyjno-decyzyjną podczas, której uczestnicy zapoznali się z sytuacją na obszarze gminy i wedle kompetencji wypracowywali wnioski z oceny sytuacji oraz  przedstawiali propozycje dalszego działania po czym Pan Burmistrz Paweł Zagaja podjął decyzje i przekazał uczestnikom ćwiczenia zadania do realizacji. Następnie przystąpiono do fazy trzeciej czyli epizodu praktycznego, który zakładał prowadzenie działań po otrzymaniu informacji o ataku terrorystycznym na Urząd Miasta i Gminy   z wykorzystaniem podejrzanej przesyłki.
       W ćwiczeniu uczestniczyli: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Miasta i  Gminy w Nowym Korczynie, kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, przedstawiciel Komendanta Gminnego ZOSP RP w Nowym Korczynie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, druhowie  z jednostek OSP KSRG w Nowym Korczynie i Błotnowoli.
        Burmistrz Miasta  i Gminy Nowy Korczyn składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom ćwiczenia za pomoc w jego organizacji i  przeprowadzeniu  oraz za zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu powierzonych zadań.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content