Gmina zainwestuje 10 milionów złotych w Stację Uzdatniania Wody

W dniu 24 stycznia 2024 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn została podpisana umowa na realizację gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Korczynie”.

Zamawiającego reprezentował Burmistrz Paweł Zagaja wraz ze Skarbnikiem Joanną Parlak. Z kolei wykonawcę – Firmę Ekokanwod z Nowego Korczyna reprezentował Piotr Czyszczoń. Umowa na kwotę 9 482 700 zł została podpisana w obecności przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego Roberta Książka.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej poprzez modernizację SUW w Nowym Korczynie, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie.

W zakres prac remontowych i rozbudowy stacji wchodzą następujące obiekty:

– Pompownia I stopnia – remont budynku pompowni – uzupełnienie pokrycia dachu papą, tynki zewnętrzne wraz z malowaniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej, wymiana istniejącego rurociągu od Pompowni I stopnia do budynku filtrów pośpiesznych,

– Stacja filtrów pośpiesznych – remont budynku stacji – uzupełnienie pokrycia dachu papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne wraz z malowaniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki podłogowej, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej, wymiana instalacji elektrycznej i sterowania oraz wymiana całej instalacji technologicznej wewnętrznej obejmująca filtry, rurarz z armaturą, sprężarki, kolumny pływakowej, pieców akumulacyjnych,

– Budynek filtrów powolnych – wyremontowanie budynku istniejącego dla 8 filtrów obejmujące roboty ogólnobudowlane, w tym uzupełnienie pokrycie dachu papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne wraz z malowaniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki podłogowej, instalacji elektrycznej, wraz z wymianą złoż filtracyjnych, rurarzu i armatury oraz dobudowie nowej hali z zespołem bliźniaczych 4 filtrów, wykonanie opaski wokół budynków z kostki brukowej,

– Zbiorniki wyrównawcze – dobudowanie 3 dodatkowych zbiorników czystej wody umożliwiających zwiększenie rezerwy wody pitnej o 100%,

 – Pompownia – hydrofornia pomp II stopnia, chlorownia i część socjalna – remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego: uzupełnienie pokrycia dachu papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne wraz z malowaniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki podłogowej, instalacji elektrycznej i wod-kan. w tym całego węzła WC, instalacji gazowej w tym kotła CO i CWU oraz grzejników, montaż lampy UV jako dodatkowego awaryjnego źródła dezynfekcji wody, wymiana w całości szaf rozdzielni energetycznej i sterowniczych. Remont pomieszczeń chlorowni i magazynu obejmujący poza częścią ogólnobudowlaną wymianę dwóch pomp dozujących podchloryn wraz z instalacją, wymianę wentylatora i instalacji wentylacji mechanicznej,

– Zagospodarowanie terenu stacji obejmujące: modernizację i rozbudowę oświetlenia, wykonanie remontu i nowych dróg dojazdowych dla ułatwienia eksploatacji stacji, wymianę ogrodzenia wokół stacji wraz z bramą i furtką oraz uporządkowanie terenu stacji.

Jak podkreśla burmistrz Paweł Zagaja takiej rozbudowy i modernizacji stacji nie było od czasu powstania obiektu w latach 70-tych. To olbrzymia inwestycja zarówno pod względem wydatków, jak i zakresu planowanych prac. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności produkcji wody oraz poprawa parametrów jakości wody. Z roku na rok zwiększa się bowiem zużycie wody w gospodarstwach domowych naszej gminy. Inwestycja pozwoli na zaspokojenie w 100% potrzeb naszych mieszkańców, a nawet jako gmina będziemy mogli sprzedawać wodę na zewnątrz. Wykonawca ma za zadanie zaprojektować stację uzdatniania wody oraz modernizację przepompowni wody zgodnie z wytycznymi w zawartymi w przetargu oraz wybudować. Nowa rozbudowana stacja ma być oddana do użytku do końca maja 2025 roku.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content