Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

Drodzy Mieszkańcy,

Złożyliśmy dwa wnioski unijne na kwotę blisko 1,2 mln zł w celu zakupu dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Nowy Korczyn i OSP Błotnowola.

Zarząd Województwa zatwierdził listę wniosków do dofinansowania w wyniku ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dla działania związanego m.in. z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym. Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie.

Pierwszy wniosek pn. „Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie” obejmuje zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia działka wodno-pianowego przenośnego, prądownicy, węży tłocznych, agregatów powietrznych

z maskami oddechowymi. Wartość projektu: 589 880,47 zł, w tym dotacja 501 398,38 zł.

Drugi wniosek pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowy Korczyn poprzez zakup lekkiego samochodu strażackiego oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli” obejmuje zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia działka wodno-pianowego przenośnego, wentylatora oddymiającego, ubrania żaroodpornego. Wartość projektu: 585 885,00 zł, w tym dotacja 498 002,23.

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content