Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów rolniczych

Dnia 27.03.2023 r. Gmina Nowy Korczyn złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program obejmuje odbiór i unieszkodliwienie odpadów folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. Do programu zgłosiło się  38 rolników z naszej gminy, którzy złożyli ankiety z informacjami dotyczącymi masy posiadanych odpadów z działalności rolniczej. Wniosek uwzględnia zdeklarowaną przez rolników masę odpadów zgromadzoną na terenie gminy Nowy Korczyn w ilości 39 ton. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi 19500 zł. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to kwota 21060 zł, z czego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje 500 zł do każdej tony odpadu. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania dotacji przez Gminę Nowy Korczyn  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nie otrzymania dotacji przez Gminę Nowy Korczyn na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie mogło być zrealizowane.

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content