Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie na utworzenie żłobka

W Gminie Nowy Korczyn powstanie pierwszy publiczny żłobek. Dzięki staraniom burmistrza Pawła Zagai Gmina otrzymała dofinansowanie z programu „Maluch+” w wysokości ponad 1 milion złotych na utworzenie placówki zapewniającej opiekę nad 25 dziećmi w wieku do lat 3.

W minionym tygodniu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru wniosku w programie „Maluch+” finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Wniosek Gminy Nowy Korczyn na utworzenie 25 miejsc został pozytywnie rozpatrzony i na ten cel Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln 17,5 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną w całości na kompleksowe prace adaptacyjne budynku oraz pomieszczeń zapewniających pełen komfort i bezpieczeństwo małych mieszkańców Gminy.
Warto dodać, że to nie jedyne środki, jakie Gmina pozyskała na ten cel. Oprócz wyżej wymienionej kwoty otrzymamy dodatkowo blisko 753 tysiące zł na wsparcie funkcjonowania – prowadzenia żłobka przez okres 36 miesięcy, co z pewnością częściowo odciąży także budżety rodziców.
Jak podkreśla burmistrz podjęcie decyzji o utworzeniu żłobka podyktowane było troską o młodych rodziców, którzy po urodzeniu się dziecka przerwały pracę zawodową. – Chcemy pomóc młodym ludziom w powrocie na rynek pracy, poprzez zapewnienie wsparcia w opiece nad dziećmi do lat 3 – dodaje burmistrz.
O postępach prac adaptacyjnych Gminnego Żłobka informować będziemy na bieżąco.

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content