Dopłaty do wymiany dachów z azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że w dniu 17 października 2022r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza nabór na dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Ze wsparcia może skorzystać osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:
1.  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
2.  ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
3.  jest pełnoletnia.
Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40 zł do m2. Maksymalna wysokość wsparcia na jednego odbiorcę wynosi 20 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka
w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpi o przyznanie zaliczki
we wniosku.
Jednym z załączników do wniosku jest kopia pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji. W załączeniu wzór zgłoszenia.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Do pobrania

Czytaj także:

Gminny Dzień Kobiet

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, która odbędzie się w niedzielę 10 marca 2024 r. o godz. 16.00 w...

Nabór do Programu „Opieka

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”...

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Skip to content