Będą nowe wozy dla OSP Nowy Korczyn i Błotnowola

W dniu 28 marca 2024 roku Burmistrz Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Parlak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim na dofinansowanie zakupu dwóch nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Nowy Korczyn i OSP Błotnowola.

Pierwszy wniosek pn. „Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie” obejmuje zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia działka wodno-pianowego przenośnego, prądownicy, węży tłocznych, agregatów powietrznych z maskami oddechowymi. Wartość projektu: 589 880,47 zł, w tym dotacja 501 398,38 zł.

Drugi wniosek pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowy Korczyn poprzez zakup lekkiego samochodu strażackiego oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli” obejmuje zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia działka wodno-pianowego przenośnego, wentylatora oddymiającego, ubrania żaroodpornego. Wartość projektu: 585 885,00 zł, w tym dotacja 498 002,23 zł.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Czytaj także:

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content