Zwrot podatku akcyzowego- informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że w dniu 13 października bieżącego roku wypłacone zostały pieniądze dla rolników, którzy w terminie 1-31 sierpnia 2023 r. złożyli wniosek o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pieniądze zostały przelane na rachunki bankowe rolników wskazane we wnioskach w łącznej kwocie 441 373,44 zł

Czytaj także:

Mikołajki 2023

W sobotę 2 grudnia 2023 roku odbyła się mikołajkowa impreza integracyjna dla dzieci z Gminy Nowy Korczyn. Głównym gościem, na...

Apel o utworzenie połączenia

Rada Miejska w Nowym Korczynie zwróciła się z apelem o podjęcie działań skutkujących utworzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we...

Skip to content