Przed nami przymrozki – Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg.

Podpowiadamy, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, a także przypominamy o tym, jak bardzo ważne jest odśnieżanie chodników.

Gdzie dzwonić w sprawie interwencji? Poniżej zamieszczamy numery telefonów:

Gmina Nowy Korczyn – 41 23 45 432 – 690 531 051

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju – 41 370 16 46 – 41 370 16 47 – 604 981 492

Obwód Dróg Wojewódzkich w Tempoczowie – 41 352 91 28

Droga Strożyska – Nowy Korczyn – 795 578 584

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach – 41 377 11 32 – 600 307 108

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami. W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Przypominamy, że uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content